Aktualności

Podpis Cyfrowy

Cyfrowy podpis od e-cmr.eu

Elektroniczne listy przewozowe i uwierzytelniające je e-podpisy wymagają potwierdzenia. Taki weryfikator e-CMR.eu zbudowało Trans Assist dla e-cmr.pl

 

Cyfrowe dokumenty przewozowe powoli zaczynają zastępować drukowane formularze. Nawet w Polsce są już firmy nadające i wysyłające towary wykorzystując e-CMR, jednak ze względu na to, że np. Niemcy nie przystąpiły jeszcze do tego programu, kierowca dalej porusza się z wydrukowaną „CMR-ką”.

Takie hybrydowe rozwiązanie stosowane jest także z obawy na reakcję służb kontrolnych żądają przy transporcie międzynarodowym rzeczy także listu przewozowego.

 

Jakie warunki powinien spełniać dokument e-CMR?

 

Dane zawarte w elektronicznym liście przewozowym muszą m.in. umożliwiać identyfikację każdego sygnatariusza takiej cyfrowej „CMR-ki” a dane zawarte w niej muszą być dostępne dla każdej strony do tego uprawnionej.

 

Do tego procedura stosowana do wystawienia elektronicznego listu przewozowego zapewniać powinna integralność danych w nim zawartych od momentu ich pierwszego wygenerowania w ostatecznej formie.

 

Weryfikator e-CMR – brakujące ogniwo w łańcuchu transportu

 

W artykule 5. „Protokół dodatkowy” mówi wprost, że wdrożenie elektronicznego listu przewozowego wymaga, aby strona posiadająca prawa wynikające z elektronicznego listu przewozowego, była w stanie zademonstrować te uprawnienia.

 

I dalej w tym samym artykule stwierdza się, że powyższe procedury muszą zostać określone w elektronicznym liście przewozowym i powinny być łatwe do ustalenia.

 

Dlatego też Trans Assist zaprojektował oraz e-cmr.pl  wdrożył odpowiednie rozwiązanie, które spełni wszystkie warunki, jakie stawia w kwestii wdrożenia „Protokół dodatkowy do Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR)”.