Aktualności

Historia e-CMR

Historia elektronicznego listu przewozowego (ang. Electronic Freight Document - EFD) rozpoczyna się w połowie XX wieku, kiedy pojawiły się pierwsze systemy informatyczne do zarządzania logistyką i transportem. W tamtym czasie, większość danych i dokumentów była przesyłana w formie papierowej, co było czasochłonne i nieefektywne.

W 1990 roku, Międzynarodowa Organizacja Transportu Lotniczego (ang. International Air Transport Association - IATA) wprowadziła elektroniczne listy przewozowe jako standard w branży lotniczej. Dzięki temu, wszystkie niezbędne informacje i dokumenty były dostępne w formie elektronicznej, a cały proces logistyczny stał się bardziej efektywny i szybszy.

W ciągu kolejnych kilku lat, EFD zaczął być coraz bardziej popularny w branży transportowej, zarówno w sektorze lotniczym, jak i morskim i kolejowym. W 2000 roku, Światowa Organizacja Transportu Morskiego (ang. World Shipping Council) zaczęła wprowadzać elektroniczne listy przewozowe jako standard w branży morskiej.

 

  • 19 Maj 1956 Genewa Podpisanie przez dziewięć Państw Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu  drogowego towarów
  • Dnia 20 lutego 2008 r. w Genewie został sporządzony Protokół dodatkowy do Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) dotyczący elektronicznego listu przewozowego
  • 19.02.2017 odbył się pierwszy transport z wykorzystaniem e-CMR  pomiędzy hiszpańską Huelvą a francuskim miastem Perpignan
  • W dniu 11 września 2019 r. Konwencja została uzupełniona przez Protokół dodatkowy do Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) dotyczący elektronicznego listu przewozowego, sporządzony w Genewie dnia 20 lutego 2008 r. (Dz.U.2019.1487).
  • 15 Lipca 2020 r. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1056 w sprawie elektronicznych informacji transportu towarowego.
  • 2021 e-CMR ratyfikowany przez 29 krajów.
  • od dnia 21 sierpnia 2024 r. wchodzi w życie wyżej wymienione rozporządzenie, co stanowi legalne korzystanie z elektronicznej wymiany dokumentów e-CMR
  • Od 2026 roku elektroniczne listy przewozowe mają stać się obowiązkowe w całej Unii Europejskiej.

Czwarta rewolucja przemysłowa, zapoczątkowana w drugiej dekadzie XXI wieku (Przemysł 4.0), to czas intensywnej cyfryzacji gospodarki, która trwa do dziś. Globalne zmiany wpłynęły na branżę TSL. Uczestnicy łańcucha dostaw mają dostęp do inteligentnych systemów śledzenia w czasie rzeczywistym, możliwość składania zamówień na kontenery i miejsce na statku za pośrednictwem usługodawców online czy wystawiania elektronicznych dokumentów przewozowych.