Aktualności

Czy jesteś gotowy?

Raport e-CMR „Czy jesteś gotowy?” to publikacja, stworzona przez GS1 Polska i Polski Instytut Transportu Drogowego, która jest próbą odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu polskie firmy są gotowe na wdrożenie elektronicznego listu przewozowego e-CMR.

W raporcie dokonano przeglądu istniejącej podstawy prawnej i przede wszystkim zwrócono uwagę na fakt, iż stoimy w przed dzień sporych zmian w zakresie możliwości wykorzystania e-CMR w UE, które będą musiały być odzwierciedlone w polskim prawie.

Istotnym elementem raportu są także badana ankietowe, w ramach których poznano gotowość do wdrożenia i obawy przejawiane przez biznes. Dodatkowo szereg ekspertów i praktyków łańcucha dostaw, podzieliło się swoim zdaniem i doświadczeniem z wdrażania konkretnych rozwiązań w praktyce.

Zapraszamy do lektury.

Wejdź tutaj i przejdź do raportu